DIGITALNI INFORMACIONO-REKLAMNI SISTEM (DIR)

Multimedijalno reklamiranje na digitalnim ekranima ima sve širu primenu. DIR rešenja su profesionalna i ekonomična, bez upotebe posebnih licenci za softvere. Mi nudimo kompletna rešenja, izrada sistema je na principu „ključ u ruke”, u pitanju je namenski sistem specijalno izrađen za svakog klijenta posebno, shodno njegovim zahtevima i specifičnostima. Ovakav sistem je složen, čine ga sve neophodne IT komponente da bi se postigla potpuna automatizacija pripreme, ažuriranja i distribucije programskog sadržaja. Mogućnost smeštanja distributivnih uređaja i u spoljno okruženje, proširuje korisniku mogućnosti za reklamiranje i informisanje van objekata i prevoznih sredstava. Pored koncipiranja kompletnog rešenja, implementacije i puštanja u rad, naša tehnička podrška je aktivna 24/7, kao i naš monitoring sistem, tako da klijent dobija proaktivno administriranje sistema u cilju što bolje funkcionalnosti. Distribucija multimedijalnih fajlova je automatizovana, korisnik kreira fajlove i šalje ih na internet, nakon čega sistemski server radi distribuciju na reklamne uređaje u prethodno podešenim vremenskim intervalima, koji reprodukuju sadržaj na digitalne ekrane.

Digitalne reklame 100%
Automatizovana sinhronizacija 100%
Skalabilna primena 100%
Digitalni marketing 100%