ANALIZA

Termin Analiza Mreže (Network Analysis), označava tehnologiju koju koriste ICT profesionalci, za prikupljanje i analizu podataka i događaja u računarskim i komunikacionim mrežnim okruženjima, koristeći znanje, iskustvo, softverske i hardverske alate. Takva usluga se odnosi na analizu: * fizičkih komponenata mreže * mrežne infrastrukture * aktivne mrežne opreme * aktivnosti korisnika mreže * mrežnih aplikacija i protokola koji su aktivni u mreži Analiza mreže je neophodna kompanijama i pojedincima, koji imaju probleme prilikom korišćenja postojeće mreže ili su u procesu izrade nove mreže. Korisnik koji sebi postavlja neka od ovih pitanja, ima potrebe za analizom mreže: "Zašto je mreža spora?", "Zašto ne mogu da pristupim svom e-mail nalogu?", "Zašto ne mogu da pristupim mrežnom disku?", "Zašto se moj kompjuter ponaša čudno?" itd. Odgovor na sva ova pitanja, daje analiza mreže. To je uglavnom dugotrajan i mukotrpan proces koji vodi ka detekciji problema.

Analiza podataka 100%
Analiza infrastrukture 100%
Rešavanje problema 100%
Efikasnost 100%