ANALIZA

Analiza Mreža

Termin Analiza Mreže (Network Analysis), označava tehnologiju koju koriste ICT profesionalci, za prikupljanje i analizu podataka i događaja u računarskim i komunikacionim mrežnim okruženjima, koristeći znanje, iskustvo, softverske i hardverske alate.

Takva Usluga se odnosi na analizu:

    * fizičkih komponenata mreže

* mrežne infrastrukture

* aktivne mrežne opreme

* aktivnosti korisnika mreže

* mrežnih aplikacija i protokola koji su aktivni u mreži

Analiza mreže je neophodna kompanijama i pojedincima, koji imaju probleme prilikom korišćenja postojeće mreže ili su u procesu izrade nove mreže.

Korisnik koji sebi postavlja neka od ovih pitanja, ima potrebe za analizom mreže:

“Zašto je mreža spora?”, “Zašto ne mogu da pristupim svom e-mail nalogu?”, “Zašto ne mogu da pristupim mrežnom disku?”, “Zašto se moj kompjuter ponaša čudno?” itd.

Analizu mreže vršimo preko namenskog softvera i hardvera, koji je nezamenljiv alat za dijagnostiku i defektažu mreže.

Pored raznih gotovih ili naših posebno programiranih aplikacija, koristimo i specijalnie uređaje (Network Analyzers).

Takođe i uređaje za proveru i sertifikaciju mrežne infrastrukutre kao i analizatore spektra frekvencija za bežične mreže.

Prvenstveno koristimo posebno programiran server za: monitoring, analizu, statistiku i grafike, koji po potrebi možemo i trajno postaviti kod klijenta.

Nakon završenog procesa analize, klijentu dostavljamo izveštaj, na osnovu koga pružamo rešenja za utvrđene probleme.