DIGITALNI INFORMACIONO-REKLAMNI SISTEM (DIR)

DIR

Multimedijalno reklamiranje na digitalnim ekranima ima sve širu primenu. DIR rešenja su profesionalna i ekonomična, bez upotebe posebnih licenci za softvere.

Mi nudimo kompletna rešenja

Izrada sistema je na principu „ključ u ruke”, u pitanju je namenski sistem specijalno izrađen za svakog klijenta posebno, shodno njegovim zahtevima i specifičnostima.


Pored koncipiranja kompletnog rešenja, implementacije i puštanja u rad, naša tehnička podrška je aktivna 24/7, kao i naš monitoring sistem, tako da klijent dobija proaktivno administriranje sistema u cilju što bolje funkcionalnosti.

Ovakav sistem je složen, čine ga sve neophodne IT komponente da bi se postigla potpuna automatizacija pripreme, ažuriranja i distribucije programskog sadržaja. Mogućnost smeštanja distributivnih uređaja i u spoljno okruženje, proširuje korisniku mogućnosti za reklamiranje i informisanje van objekata i prevoznih sredstava.

Distribucija multimedijalnih fajlova je automatizovana, korisnik kreira fajlove i šalje ih na internet, nakon čega sistemski server radi distribuciju na reklamne uređaje u prethodno podešenim vremenskim intervalima, koji reprodukuju sadržaj na digitalne ekrane.

Imate pitanje ?